ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

21.12.2017

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince (Ek Fıkra: 30/05/2007-5675/3 md.) Ataşehir Belediye Meclisinin 26 Aralık 2017 Salı günü aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlanmak üzere I. Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            I. Olağanüstü Meclis Toplantısı 26 Aralık 2017 Salı günü saat 10:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:20 Kat:3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

 

                                                                                                                                                                         İlhami YILMAZ

                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı V. 

 

G Ü N D E M                                                 :

 

1-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2017 tarihli ve 63 sayılı raporu.

2-2018 Mali Yılında Uygulanmak Üzere Hazırlanan Ücret Tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Tarife Komisyonunun 07/12/2017 tarihli ve 13 sayılı raporu.

  1. Erzincan İli Altınbaşak Belediyesi’ne 1995 Model Ford Transit Özel Amaçlı Cenaze Arabasının devir edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/12/2017 tarihli ve 50 sayılı raporu.
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/12/2017 tarihli ve 51 sayılı raporu.
  3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/12/2017 tarihli ve 52 sayılı raporu.