ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.12.2017

                            ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :   2’NCİ

 

TOPLANTI YILI  :  4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :   ARALIK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :  04/12/2017 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  17:00

 

BİRLEŞİMİ   :  1’İNCİ

 

                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                 :

 

  • Meclis Üyesi Selami KAPLAN’ın vefatı ile boşalan Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonu ile Engelliler Komisyonuna yeni üye seçimi.

 

TEKLİFLER                                     :

 

1-Erzincan İli Altınbaşak Belediyesi’ne 1995 Model Ford Transit Özel Amaçlı Cenaze Arabasının devir edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24/11/2017 tarihli ve E.2017-1260 sayılı teklifi.

2-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarihli ve E.2017-1441 sayılı teklifi.

3-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2017 tarihli ve E.2017-5180 sayılı teklifi.

4-(III) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/11/2017 tarihli ve E.2017-3621 sayılı teklifi.

5-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/11/2017 tarihli ve E.2017-1531 sayılı teklifi.

6-2018 Mali Yılında Uygulanmak Üzere Hazırlanan Ücret Tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/11/2017 tarihli ve E.2017-4973 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

 

7-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/11/2017 tarihli ve 63 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                     :

 

8-Ataşehir İlçesi Yenisahra Mahallesi Taş Ocağı mevkiindeki yaklaşık 111 adet gecekondu işgalcisinden hak sahibi niteliği taşıyanlara da daire tahsisi yapılması için Emekevler Hak Sahipliği Enkaz Bedeli Tespit ve Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesi hususunda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/12/2017 tarihli ve E.2017-5157 sayılı teklifi.