ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

6.11.2017

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 06 Kasım 2017 Pazartesi gününden 10 Kasım 2017 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 06 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:20 Kat:3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                                

 

                                                                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                      :

 

TEKLİFLER                           :

 

  1. 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerinin hesaplanması kriterleri doğrultusunda 2018 yılında da 07/12/2016 tarihli ve 2016/3-25 sayılı AYKOME kararındaki 2017 fiyatları ile Bayındırlık fiyatları baz alınarak oluşturulan Ataşehir Belediyesi analizlerinin uygulanmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 23/10/2017 tarihli ve E.2017-3296 sayılı teklifi.
  2. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/10/2017 tarihli ve E.2017-4747 sayılı teklifi.
  3. Ataşehir İlçe sınırları içerisindeki kamu alanlarında bulunan gecekondulardan öncelikli olarak Belediye Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerin yazılı olarak talep ettiği bölgelerden başlayarak hak sahibi niteliği taşıyanlara, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 3374 ada 1 parselde üretilen C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 bloklardaki konutların tahsisinde belirlenecek değerlerin revize edilmesi için Emekevler Hak Sahipliği Enkaz Bedeli Tespit ve Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesi hususunda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/10/2017 tarihli ve E.2017-4596 sayılı teklifi.
  4. Ödenek Aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/10/2017 tarihli ve E.2017-4462 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                       :

      ______