ATAŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

2.5.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI : 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI :  MAYIS AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  02/05/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

 

BİRLEŞİMİ :  1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                                        Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

 1. Erzincan İli Refahiye Belediyesine 1 (bir) adet Çift Kabin cinsi aracın devir edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 12/04/2016 tarihli ve 1480740/455 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir İlçesindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tapuya tescilli veya tescilsiz taşınmazları üzerindeki gecekonduların tasfiyesi ile ilgili kurumlarla protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12/04/2016 tarihli ve 1480751/1256 sayılı teklifi.
 3. 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/04/2016 tarihli ve 1490777/3393 sayılı teklifi.
 4. 2015 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/04/2016 tarihli ve 1490796/3394 sayılı teklifi.
 5. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 22/04/2016 tarihli ve 1492285/192 sayılı teklifi.
 6. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2145 Ada 4 No’lu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 1419528/2823 sayılı teklifi.
 7. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 2257 Ada 19 No’lu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 1330378/2824 sayılı teklifi.
 8. Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2505 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No’lu Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 289796/2825 sayılı teklifi.
 9. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 1082 No’lu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 1458391/2826 sayılı teklifi.
 10. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 231 Pafta 2120 Ada 6 No’lu Parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 1220633/2827 sayılı teklifi.
 11. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 11 Pafta 6673 No’lu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 1306144/2828 sayılı teklifi.
 12. Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi 1624 Ada 47 No’lu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 999715/2829 sayılı teklifi.

13-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 231 Pafta 3311 Ada 3 No’lu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve 1220626/2830 sayılı teklifi.

14-Gıda Bankası Yönetmeliğine ilişkin Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve E. 2016 - 12 sayılı teklifi.

15-Üniversite yolu başı ve Fevzi Çakmak Caddesi arasında kurulan İnönü Mahallesi Geçici Semt Pazarına ait 09/05/2012 tarihli ve 050 Sayılı Meclis Kararının iptali ve Bayır Sokağa taşınabilmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve E. 2016 - 27 sayılı teklifi.

16-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/04/2016 tarihli ve E. 2016 - 15 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                      :

      ______

 

EK GÜNDEM                                    :

 

 1. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2016 tarihli ve 2016/3455 sayılı teklifi.
 2. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 02/05/2016 tarihli ve 2016/3503 sayılı teklifi.