Ataşehir Belediye Başkanlığından

30.5.2013

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin 03 Haziran 2013 Pazartesi gününden 07 Haziran 2013 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

Bu Toplantının ilk birleşimi 03 HAZİRAN 2013 Pazartesi günü saat 16.30’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.
Battal İLGEZDİ
Belediye Başkanı

G Ü N D E M:
TEKLİFLER:


1- İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine gerekli ayni ve nakdi desteğin sağlanmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22/05/2013 tarihli ve 731853/143 sayılı teklifi.

2- Macaristan’ın Satoraljaujhely Kentinde gerçekleştirilecek olan 25. “Zemplen” Uluslararası Halk Oyunları Festivaline Ataşehir Belediye Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibinin gönderilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/05/2013 tarihli ve 736112/149 sayılı teklifi.

3- İspanyada gerçekleştirilecek olan “Badojoz Cıoff Uluslararası Extremadura Folklor Festivali”’ne Ataşehir Belediye Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibinin gönderilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/05/2013 tarihli ve 736110/148 sayılı teklifi.

4- Tunceli İli Pülümür Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/05/2013 tarihli ve 729424/147 sayılı teklifi.

5- Ataşehir İlçesi İçerenköy Mah. 197 pafta 816 ada 23 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/05/2013 tarihli ve 681113/955 sayılı teklifi.

6- Boş Kadro Değişikliği Memur II sayılı cetvele ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/05/2013 tarihli ve 737626-1002 sayılı teklifi. 

RAPORLAR :

7- Ataşehir İlçesi Fetih Mah. 196/1 pafta 2196 ve 2198 adalar arasındaki yolun konut alanına alınması için Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 23/05/2013 tarihli ve 55 sayılı raporu. 

8- Ataşehir İlçesi Yenişehir Mah. 5587 parsel 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 24/05/2013 tarihli ve 56 sayılı raporu. 

9- Ataşehir İlçesi Yenişehir Mah. 5674 parsel ve 5674 parsel ile 5619 parsel arasında kalan yol alanına ait plan tadilatı itirazına ilişkin İmar Komisyonunun 28/05/2013 tarihli ve 57 sayılı raporu.

10- Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 1919 ada 7 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 29/05/2013 tarihli ve 58 sayılı raporu.