ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

31.10.2013

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 04 Kasım 2013 Pazartesi gününden 08 Kasım 2013 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.
 
            Bu Toplantının ilk birleşimi 04 KASIM 2013 Pazartesi günü saat 08:30’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
 
            İlan olunur.
 
                                                                                                                                                               Belediye Başkan V.                                                             
 
G Ü N D E M                            :
 
 
TEKLİFLER                :
 
 
1-      Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mah. 2 pafta 1760 parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 31/10/2013 tarihli ve 701669/1661 sayılı teklifi.
 
2-      Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesinde Gece Kondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilen alandaki taşınmazlar için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/10/2013 tarihli ve 851779/2271 sayılı teklifi.
 
 
RAPORLAR                              :
 
 
3-      Hisseli parsellerin satışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 28/10/2013 tarihli ve 34 sayılı raporu.
 
4-      Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 1919 ada 7 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin İmar Komisyonunun 28/10/2013 tarihli ve 85 sayılı raporu.
 
5-      Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 2038 ada 13 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin İmar Komisyonunun 30/10/2013 tarihli ve 86 sayılı raporu.
 
6-      Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 2081 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin İmar Komisyonunun 31/10/2013 tarihli ve 87 sayılı raporu.
 
 
 
..…/..…/2013 Söz. Prs.                                      :H.BİLDİRİCİ
 
…../…../2013 Müdür V.                                     :S.TOPÇU
 
…../…../2013 Bel. Bşk. Yrd.                             :H.HIŞMAN