ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

28.11.2013

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 02 Aralık 2013 Pazartesi gününden 06 Aralık 2013 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.
            Bu Toplantının ilk birleşimi 02 ARALIK 2013 Pazartesi günü saat 08:30’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      Battal İLGEZDİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı 

G Ü N D E M                            :

TEKLİFLER                            :

1-    Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 2014 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan kuaför ücret tarifelerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2013 tarihli ve 872012/4048 sayılı teklifi.
2-    Ataşehir İlçesi İçerenköy Mah. 916 ada 318-319 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/11/2013 tarihli ve 732527/1783 sayılı teklifi.
3-    Muhtelif parsellerin istikametine ilişkin 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/11/2013 tarihli ve 872014/1784 sayılı teklifi.
4-    Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 1900 ada 46-51 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2013 tarihli ve 854228/1788 sayılı teklifi.
5-    Aykome kararındaki fiyatlar ile Bayındırlık fiyatları baz alınarak oluşturulan Ataşehir Belediyesi analizlerinin uygulanmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 28/11/2013 tarihli ve 872070-4892 sayılı teklifi.
6-    Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28/11/2013 tarihli ve 872234/1139 sayılı teklifi.
7-    Bedensel engelli vatandaşlarımız ve ailelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla “Tomurcuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı” ile İşbirliği Çerçeve Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28/11/2013 tarihli ve 872251-1140 sayılı teklifi.
8-    2013 Mali Yılı Ödenek Aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/11/2013 tarihli ve 872230/4052 sayılı teklifi.

RAPORLAR                              :

9-    Erkek Berber Esnafı Hafta Tatili Uygulamasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 26/11/2013 tarihli ve 39 sayılı raporu.