ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2.1.2014

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 06 Ocak 2014 Pazartesi gününden 10 Ocak 2014 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.
            Bu Toplantının ilk birleşimi 06 OCAK 2014 Pazartesi günü saat 08:30’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      Abdullah DER
                                                                                                                                                                                   Belediye Başkan V.
G Ü N D E M                           :

TEKLİFLER                            :

1- Denetim Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/12/2013 tarihli ve 895610/24250 sayılı teklifi.
2- Meclis 2014 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/12/2013 tarihli ve 895553/24239 sayılı teklifi.
3- Belediye Meclis Üyeleri huzur hakkına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/12/2013 tarihli ve 895616/24254 sayılı teklifi.  
4-    2014 Yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2013 tarihli ve 894097-2534 sayılı teklifi.
5-    Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 20/12/2013 tarihli ve 887207-6728 sayılı teklifi.
6-    Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi laboratuvarında yeni testlerin yapılabilmesi için özel hastalara uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 26/12/2013 tarihli ve 891817/407 sayılı teklifi.
7-    Hisseli parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/12/2013 tarihli ve 320801-3186 sayılı teklifi.
8-    İç Borçlanma yapılmasına karar verilmesi, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/12/2013 tarihli ve 4441/895668 sayılı teklifi.

RAPORLAR                              :

9-    Muhtelif parsellerin istikametine ilişkin 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonunun 25/12/2013 tarihli ve 98 sayılı raporu.
10-    Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 1900 ada 46-51 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 26/12/2013 tarihli ve 99 sayılı raporu.