ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

30.10.2014

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisi 03 Kasım 2014 Pazartesi gününden 07 Kasım 2014 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 03 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 10:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

                                               

 

                                                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                  :

 

TEKLİFLER                                                  :

1-      MALATYA/Hekimhan Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20/10/2014 tarihli ve 1087707/403 sayılı teklifi.

2-      İlçemizde bulunan tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım faaliyetlerinin devamının sağlanabilmesi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre yapılacak olan 3 yıllık ihaleye ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24/10/2014 tarihli ve 1550-1110886 sayılı teklifi.

3-      Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin 30/10/2014 tarihli ve 1113638/3238 sayılı teklifi.

4-      Zabıta Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin 30/10/2014 tarihli ve 1113573/6321 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                                  :

5-  Ataşehir İlçesi  Küçükbakkalköy   Mah.   231   pafta 1901  ada  1 parsele ait Küçükbakkalköy

      Revizyon  U.İ.P  plan   tadilatına   ilişkin İmar Komisyonunun 30/10/2014 tarihli  ve 39 sayılı

      raporu.

6-      Ataşehir İlçesi Atatürk Mah. 2920 ada 1-2-3-4 parsellere ilişkin 1/1000  ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 30/10/2014 tarihli ve 40 sayılı raporu.

7-      Ataşehir İlçesi  Kayışdağı  Mah. 1624  ada  47  parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun  30/10/2014 tarihli ve 41 sayılı raporu.