ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3.7.2014

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisi 07 Temmuz 2014 Pazartesi gününden 11 Temmuz 2014 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 07 TEMMUZ 2014 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

                                               

 

                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                        :

 

TEKLİFLER                                        :

 

1-Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi G22D22A3A1C pafta 3363 ada 10 parsel sayılı 1.160,00 m²

   alanlı  Türkiye  İşitme ve  Konuşma  Rehabilitasyon  Vakfına  tahsisli taşınmazda 300,00 m²’lik

   kısmın Çocuk   Eğitim Derneğine Rehabilitasyon hizmeti verilmesi amacıyla tahsisine ve bu konuda

   protokol veya ek protokol imzalanması konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin

   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09/06/2014 tarihli ve 96207-1500 sayılı teklifi.

2-Polonya’ da yapılacak olan “17. Uluslararası Öğrenci Festivali” kapsamında belediyemizi temsilen

   katılacak  olan   Ataşehir   Belediye   Spor   Kulübü   Derneği   Halk  Oyunları  Topluluğunun

   hizmet  pasaportlarının  çıkartılması,  yol,  kostüm ve kumanya giderlerinin karşılanması için karar

   alınmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 1027978/282 sayılı

   teklifi.

3-İtalya’da  yapılacak olan  “46.  Uluslararası  Aviano – Piancavallo  Halk  Dansları  Festivali”

   kapsamında belediyemizi   temsilen katılacak olan Ataşehir  Belediye  Spor Kulübü Derneği Halk

   Oyunları Topluluğunun hizmet pasaportlarının çıkartılması, yol, kostüm ve kumanya giderlerinin

   karşılanması için karar alınmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30/06/2014 tarihli

   ve 1027984/283 sayılı teklifi.

4-Norm Kadro Yönetmeliği Değişikliğine istinaden Kadro İhdası ve (III) Sayılı Cetvel Dolu Kadro

Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/07/2014 tarihli ve

1029140-1172 sayılı teklifi.

5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası (İLBANK), Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),

   Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile protokol yapmak için Başkanlık Makamına

   yetki verilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 1030216-103 sayılı

   teklifi.

6-Ataşehir İlçesi Atatürk  Mahallesi  2920  ada  1-2-3-4   parsellere ilişkin 1/1000  ölçekli  plan

    tadilatına  ilişkin  Plan  ve  Proje Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 1031308/1033 sayılı teklifi.

7-Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi 2 Pafta, 1762 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatına

   Plan  ve  Proje Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 1017360/1034 sayılı teklifi.

8-Belediyemizin günlük hizmetlerinde 2015-2016-2017 ( 3 yıl  ) yıllarında kullanılmak üzere araç

   kiralanmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 1031339/525 sayılı

   teklifi.

9-Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev ve  Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin 03/07/2014 tarihli ve

   1031369/187 sayılı teklifi.

 

 

 

RAPORLAR                                        :

 

10-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2505 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar

     Komisyonunun 25/06/2014 tarihli ve 22 sayılı raporu.

11-Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi 2505 Ada 4 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatına

     ilişkin İmar Komisyonunun 26/06/2014 tarihli ve 23 sayılı raporu.