Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

• Ataşehir’in kentsel gelişim ve Ataşehir halkının eşitlik duygusuyla çağdaş yaşam kalitesini artırmak, özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı dünya kenti haline gelme misyonu; Belediyecilikte kurumsal kimliği ve geleneği olan şeffaf katılımcılığı ön planda tutan hizmette dünya standartlarını aşmış insan odaklı olma vizyonuyla aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 

• Planlı, etkin,verimli çalışmak ve adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,
• Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
• Bilgi ve teknolojide azami düzeyde faydalanmak,
• Karar ve uygulamada çalışanların katılımını sağlamak,
• Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinde hareket etmek,
• İnsan hak ve özgürlükler çerçevesinde çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,
• Hizmette; kalite ve vatandaş memnuniyetini sağlamak,
• Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon temel ilkelerini esas alıp yürütmekle görevli olan müdürlüktür.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Çöpler çiçek olsun projesi broşürüne ulaşmak için tıklayınız.