Meclis Kararları

13.06.2019 tarihli ve 2019/042 sayılı karar

13.06.2019 tarihli ve 2019/042 sayılı karar

13.06.2019 tarihli ve 2019/042 sayılı karar: Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 pafta 1907 ada 4 parsel sayılı 232,00 m² alanlı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 22 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Haziran Ayı Toplantılarının 13/06/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda Ak Parti Grubunun ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hakan ARIKAYA’nın ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.