Meclis Kararları

09.05.2019 tarihli ve 2019/036 sayılı karar

09.05.2019 tarihli ve 2019/036 sayılı karar

09.05.2019 tarihli ve 2019/036 sayılı karar: Riskli yapılarda 23. madde uygulamasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 19 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2019 Perşembe günü yapılan 3’üncü Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.