Meclis Kararları

09.05.2019 tarihli ve 2019/032 sayılı karar

09.05.2019 tarihli ve 2019/032 sayılı karar

09.05.2019 tarihli ve 2019/032 sayılı karar: Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 82/6 pafta 1419 ada 4 no’lu parselin takas yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 14/18 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2019 Perşembe günü yapılan 3’üncü Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.