Meclis Kararları

09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar

09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar

09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Ekonomik
Sınıflandırma

Açıklama

Bütçe İle Verilen Ödenek

Ödenen Bütçe Gideri

TL

TL

01

Personel Giderleri

65.690.500,00

49.714.137,19

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

11.687.800,00

7.038.551,34

03

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

278.496.000,00

271.442.323,48

04

Faiz Giderleri

7.150.000,00

9.994.612,45

05

Cari Transferler

7.072.000,00

6.132.527,75

06

Sermaye Giderleri

51.903.700,00

42.667.286,80

09

Yedek Ödenekler

28.000.000,00

0,00

TOPLAM

450.000.000,00

386.989.439,01

 

Şeklindeki Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Gelirin Kodu

Açıklama

Bütçe ile Tahmin Edilen

2017 Yılı Net Tahsilatı

I

TL

TL

01

Vergi Gelirleri

158.403.000,00

148.371.275,30

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

44.605.000,00

19.313.931,26

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

660.000,00

435.227,53

05

Diğer Gelirlerden Alacaklar

131.082.000,00

133.387.229,41

06

Sermaye Gelirleri

115.450.000,00

54.041.863,68

09

Red ve İadeler (-)

-200.000,00

0,00

TOPLAM

450.000.000,00

355.549.527,18

 

Şeklindeki Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODU

AÇIKLAMALAR

ÖNGÖRÜLEN

GERÇEKLEŞEN

I

II

III

IV

1

 

 

 

İÇ BORÇLANMA

0,00

28.900.000,00

1

10

 

 

TÜRK LİRASI TAHVİLLER

0,00

0,00

1

10

00

 

Türk Lirası Tahviller

0,00

0,00

1

10

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

10

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

10

10

 

Bir Yıl Vadeli Türk Lirası Tahviller

0,00

0,00

1

10

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

10

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

10

20

 

iki Yıl Vadeli Türk Lİrası Tahviller

0,00

0,00

1

10

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

10

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

10

30

 

BOŞ

0,00

0,00

1

20

 

 

DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

0,00

0,00

1

20

00

 

Dövize Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

10

 

Bir Yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

11

 

İki yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

20

 

Bir Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

21

 

İki Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

30

 

 

DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER

0,00

0,00

1

30

00

 

Döviz Cinsinden İhraç Edilen Tahviller

0,00

0,00

1

30

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

10

 

ABD Doları Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

1

30

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

11

 

ABD Doları Cinsinden İki Yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

1

30

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

20

 

Euro Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

1

30

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

21

 

Euro Cinsinden İki yıl Vadeli Tahliller

0,00

0,00

1

30

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

40

 

 

TÜRK LİRASI BONOLAR

0,00

0,00

1

40

00

 

Türk Lirası Bonolar

0,00

0,00

1

40

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

40

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

40

10

 

Üç Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar

0,00

0,00

1

40

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

40

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

40

20

 

Altı Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar

0,00

0,00

1

40

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

40

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

40

30

 

BOŞ

0,00

0,00

1

50

 

 

DÖVİZE ENDEKSLİ BONOLAR

0,00

0,00

1

50

00

 

Dövize Endeksli Bonolar

0,00

0,00

1

50

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

10

 

ABD Dolarına Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

11

 

ABD Dolarına Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

20

 

Euroya Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

21

 

Euroya Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

60

 

 

DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BONOLAR

0,00

0,00

1

60

00

 

Döviz Cinsinden İhraç Edilen Bonolar

0,00

0,00

1

60

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

10

 

ABD Dolarına Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

11

 

ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

20

 

Euro Cinsinden Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

21

 

Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

70

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

1

80

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

1

90

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

28.900.000,00

1

90

51

 

İller Bankasından

0,00

0,00

1

90

51

1

Borçlanma

0,00

0,00

1

90

51

2

Ödeme

0,00

0,00

1

90

52

 

Diğer Bankalaradan

0,00

28.900.000,00

1

90

52

1

Borçlanma

0,00

28.900.000,00

1

90

52

2

Ödeme

0,00

0,00

1

90

53

 

Diğer

0,00

0,00

1

90

53

1

Borçlanma

0,00

0,00

1

90

53

2

Ödeme

0,00

0,00

2

 

 

 

DIŞ BORÇLANMA

0,00

0,00

2

10

 

 

UZUN VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

2

10

00

 

Uzun Vadeli Tahviller

0,00

0,00

2

10

00

1

İhraç

0,00

0,00

2

10

00

2

Ödeme

0,00

0,00

2

10

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

10

10

 

ABD Doları Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

2

10

10

1

İhraç

0,00

0,00

2

10

10

2

Ödeme

0,00

0,00

2

10

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

10

20

 

Euro Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

2

10

20

1

İhraç

0,00

0,00

2

10

20

2

Ödeme

0,00

0,00

2

10

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

10

99

 

BOŞ

0,00

0,00

2

20

 

 

KISA VADELİ BONOLAR

0,00

0,00

2

20

00

 

Kısa Vadeli Bonolar

0,00

0,00

2

20

00

1

İhraç

0,00

0,00

2

20

00

2

Ödeme

0,00

0,00

2

20

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

20

10

 

ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

2

20

10

1

İhraç

0,00

0,00

2

20

10

2

Ödeme

0,00

0,00

2

20

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

20

20

 

Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

2

20

20

1

İhraç

0,00

0,00

2

20

20

2

Ödeme

0,00

0,00

2

20

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

20

99

 

BOŞ

0,00

0,00

2

30

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

2

40

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

2

50

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

0,00

2

50

51

 

Yabancı Bankalar

0,00

0,00

2

50

51

1

Borçlanma

0,00

0,00

2

50

51

2

Ödeme

0,00

0,00

2

50

51

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

50

52

 

Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar

0,00

0,00

2

50

52

1

Borçlanma

0,00

0,00

2

50

52

2

Ödeme

0,00

0,00

2

50

52

3

Kur Farkı

0,00

0,00

3

 

 

 

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT ve MENKUL KIYMETLERDEKİ

0,00

0,00

3

10

 

 

KISA VADELİ AVANS

0,00

0,00

3

20

 

 

BANKA HESAPLARI

0,00

0,00

3

20

10

 

Türklirası Cinsinden Banka Hesapları

0,00

0,00

3

20

10

1

Vakıflar Bankası Nakit Mevduat

0,00

0,00

3

20

20

 

Döviz Cinsinden Banka Hesapları

0,00

0,00

3

20

20

1

Banka (EURO) Nakit Mevduat Hesabı

0,00

0,00

3

20

20

2

Banka (DOLAR) Nakit Mevduat Hesabı

0,00

0,00

3

30

 

 

MERKEZ BANKASI HESAPLARI

0,00

0,00

3

30

10

 

HESAP 411

0,00

0,00

3

30

20

 

HESAP 416

0,00

0,00

3

30

30

 

HESAP 85

0,00

0,00

TOPLAM

0,00

28.900.000,00

 

Şeklindeki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

GEÇİCİ MİZAN

Hesap
Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

TL

TL

TL

TL

100

Kasa Hesabı

53.164.621,26

53.163.661,92

959,34

0,00

102

Banka Hesabı

849.935.775,14

832.023.588,16

17.912.186,98

0,00

103

Verilen Çekler Ve Gönderme

832.009.807,87

832.009.807,87

0,00

0,00

108

Diğer Hazır Değerler Hesabı

488.537.625,57

488.537.625,57

0,00

0,00

109

Banka Kredi Kartlarından

76.062.285,41

73.663.219,96

2.399.065,45

0,00

117

Menkul Varlıklar Hesabı

129.400,00

0,00

129.400,00

0,00

120

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

327.051.740,00

297.900.304,45

29.151.435,55

0,00

121

Gelirlerden Takipli Alacaklar

58.942.325,84

16.051.726,16

42.890.599,68

0,00

122

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

9.836.058,39

9.515.616,07

320.442,32

0,00

126

Verilen Depozito Ve Teminatlar

250.849,52

204.424,60

46.424,92

0,00

127

Diğer Faaliyet Alacakları

536.705,61

525.922,98

10.782,63

0,00

137

Takipteki Kurum Alacakları

4.746.935,33

767.847,96

3.979.087,37

0,00

140

Kişilerden Alacaklar Hesabı

3.544.238,89

2.348.565,83

1.195.673,06

0,00

150

İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı

33.797.290,35

25.981.370,84

7.815.919,51

0,00

160

İş Avans Ve Kredileri Hesabı

1.222.470,63

1.222.470,63

0,00

0,00

162

Bütçe Dışı Avans Ve Krediler

4.302.661,52

3.034.877,10

1.267.784,42

0,00

220

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

5.119.910,83

1.776.879,78

3.343.031,05

0,00

222

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

14.127.312,06

9.488.262,18

4.639.049,88

0,00

227

Diğer Faaliyet Alacakları

4.428.733,33

210.897,78

4.217.835,55

0,00

240

Mali Kuruluşlara Yatırılan

8.463.904,20

0,00

8.463.904,20

0,00

241

Mal Ve Hizmet Üreten

5.250.000,00

0,00

5.250.000,00

0,00

250

Arazi Ve Arsalar Hesabı

218.268.805,93

64.697.736,20

153.571.069,73

0,00

251

Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

277.897.576,19

2.493.651,32

275.403.924,87

0,00

252

Binalar Hesabı

217.483.685,74

22.751.767,82

194.731.917,92

0,00

253

Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı

8.642.211,48

530.556,81

8.111.654,67

0,00

254

Taşıtlar Hesabı

9.917.016,94

0,01

9.917.016,93

0,00

255

Demirbaşlar Hesabı

40.994.631,62

4.906.383,80

36.088.247,82

0,00

257

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

892.425,15

55.594.959,87

0,00

54.702.534,72

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar

59.490.201,74

18.827.187,06

40.663.014,68

0,00

260

Haklar Hesabı

10.173.979,48

0,00

10.173.979,48

0,00

264

Özel Maliyetler Hesabı

152.561,01

0,00

152.561,01

0,00

268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

0,00

10.326.540,49

0,00

10.326.540,49

294

Elden Çıkarılacak Stoklar Ve

4.271.230,54

0,00

4.271.230,54

0,00

299

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

744,51

4.271.975,05

0,00

4.271.230,54

300

Banka Kredileri Hesabı

19.541.305,43

41.487.969,66

0,00

21.946.664,23

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar

165.226,00

165.226,00

0,00

0,00

309

Kısa Vadeli Diğer İç Mali

1.000.000,00

3.250.000,00

0,00

2.250.000,00

320

Bütçe Emanetleri Hesabı

362.518.570,85

525.269.766,42

0,00

162.751.195,57

330

Alınan Depozito Ve Teminatlar

9.510.356,64

31.724.498,46

0,00

22.214.141,82

333

Emanetler Hesabı

246.727.233,74

255.354.223,16

0,00

8.626.989,42

360

Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı

15.138.721,58

17.188.685,58

0,00

2.049.964,00

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik

11.974.125,94

13.021.400,54

0,00

1.047.274,60

362

Fonlar Veya Diğer Kamu

17.460.361,43

19.821.496,46

0,00

2.361.135,03

363

Kamu İdareleri Payları Hesabı

11.873.418,70

11.873.418,70

0,00

0,00

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

2.134.006,67

5.389.311,67

0,00

3.255.305,00

380

Gelecek Aylara Ait Gelirler

439.140,00

439.140,00

0,00

0,00

381

Gider Tahakkukları Hesabı

9.959.083,37

17.999.964,51

0,00

8.040.881,14

391

Hesaplanan Katma Değer Hesabı

2.125.422,83

2.125.422,83

0,00

0,00

400

Banka Kredileri Hesabı

21.982.277,08

70.293.841,80

0,00

48.311.564,72

472

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

3.255.305,00

9.588.006,67

0,00

6.332.701,67

481

Gider Tahakkukları Hesabı

8.176.033,48

17.196.099,56

0,00

9.020.066,08

500

Net Değer Hesabı

33.381.415,19

383.187.604,81

0,00

349.806.189,62

570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet

0,00

73.161.777,27

0,00

73.161.777,27

590

Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu

2.787.693,18

78.429.736,82

0,00

75.642.043,64

600

Gelirler Hesabı

14.811.174,87

467.731.018,30

0,00

452.919.843,43

630

Giderler Hesabı

378.219.029,08

941.229,29

377.277.799,79

0,00

690

Faaliyet Sonuçları Hesabı

75.642.043,64

0,00

75.642.043,64

0,00

800

Bütçe Gelirleri Hesabı

152.770,99

356.900.095,97

0,00

356.747.324,98

805

Gelir Yansıtma Hesabı

356.900.095,97

1.350.568,79

355.549.527,18

0,00

810

Bütçe Gelirlerinden Ret Ve

1.197.797,80

0,00

1.197.797,80

0,00

830

Bütçe Giderleri Hesabı

387.001.989,98

12.550,97

386.989.439,01

0,00

835

Gider Yansıtma Hesapları

12.550,97

387.001.989,98

0,00

386.989.439,01

900

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

579.205.974,80

536.140.773,62

43.065.201,18

0,00

901

Bütçe Ödenekleri Hesabı

688.324.025,24

731.389.226,42

0,00

43.065.201,18

905

Ödenekli Giderler Hesabı

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

910

Alınan Teminat Mektupları

65.330.035,93

14.359.636,80

50.970.399,13

0,00

911

Alınan Teminat Mektupları

14.359.636,80

65.330.035,93

0,00

50.970.399,13

914

Verilen Teminat Mektupları

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

915

Verilen Teminat Mektupları

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

920

Gider Taahhütleri Hesabı

575.405.834,18

393.351.731,44

182.054.102,74

0,00

921

Gider Taahhütleri Karşılığı

393.351.731,44

575.405.834,18

0,00

182.054.102,74

990

Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı

164.912.359,46

0,00

164.912.359,46

0,00

993

Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak

4.363.527,41

1.871.345,86

2.492.181,55

0,00

999

Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı

1.871.345,86

169.275.886,87

0,00

167.404.541,01

GENEL TOPLAM

8.506.859.333,59

8.506.859.333,59

2.515.269.051,04

2.515.269.051,04

 

Şeklindeki Geçici Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık

(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

KESİN MİZAN

Hesap
Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

TL

TL

TL

TL

100

Kasa Hesabı

53.164.621,26

53.164.621,26

0,00

0,00

102

Banka Hesabı

849.935.775,14

849.935.775,14

0,00

0,00

103

Verilen Çekler Ve Gönderme

832.009.807,87

832.009.807,87

0,00

0,00

108

Diğer Hazır Değerler Hesabı

488.537.625,57

488.537.625,57

0,00

0,00

109

Banka Kredi Kartlarından

76.062.285,41

76.062.285,41

0,00

0,00

117

Menkul Varlıklar Hesabı

129.400,00

129.400,00

0,00

0,00

120

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

327.897.920,09

327.897.920,09

0,00

0,00

121

Gelirlerden Takipli Alacaklar

88.093.761,39

88.093.761,39

0,00

0,00

122

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

13.014.991,92

13.014.991,92

0,00

0,00

126

Verilen Depozito Ve Teminatlar

250.849,52

250.849,52

0,00

0,00

127

Diğer Faaliyet Alacakları

1.321.702,81

1.321.702,81

0,00

0,00

137

Takipteki Kurum Alacakları

4.746.935,33

4.746.935,33

0,00

0,00

140

Kişilerden Alacaklar Hesabı

3.544.238,89

3.544.238,89

0,00

0,00

150

İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı

33.797.290,35

33.797.290,35

0,00

0,00

160

İş Avans Ve Kredileri Hesabı

1.222.470,63

1.222.470,63

0,00

0,00

162

Bütçe Dışı Avans Ve Krediler

4.302.661,52

4.302.661,52

0,00

0,00

220

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

5.119.910,83

5.119.910,83

0,00

0,00

222

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

14.127.312,06

14.127.312,06

0,00

0,00

227

Diğer Faaliyet Alacakları

4.428.733,33

4.428.733,33

0,00

0,00

240

Mali Kuruluşlara Yatırılan

8.463.904,20

8.463.904,20

0,00

0,00

241

Mal Ve Hizmet Üreten

5.250.000,00

5.250.000,00

0,00

0,00

250

Arazi Ve Arsalar Hesabı

218.268.805,93

218.268.805,93

0,00

0,00

251

Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

277.897.576,19

277.897.576,19

0,00

0,00

252

Binalar Hesabı

217.483.685,74

217.483.685,74

0,00

0,00

253

Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı

8.642.211,48

8.642.211,48

0,00

0,00

254

Taşıtlar Hesabı

9.917.016,94

9.917.016,94

0,00

0,00

255

Demirbaşlar Hesabı

40.994.631,62

40.994.631,62

0,00

0,00

257

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

55.594.959,87

55.594.959,87

0,00

0,00

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar

59.490.201,74

59.490.201,74

0,00

0,00

260

Haklar Hesabı

10.173.979,48

10.173.979,48

0,00

0,00

264

Özel Maliyetler Hesabı

152.561,01

152.561,01

0,00

0,00

268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

10.326.540,49

10.326.540,49

0,00

0,00

294

Elden Çıkarılacak Stoklar Ve

4.271.230,54

4.271.230,54

0,00

0,00

299

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

4.271.975,05

4.271.975,05

0,00

0,00

300

Banka Kredileri Hesabı

41.487.969,66

41.487.969,66

0,00

0,00

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar

165.226,00

165.226,00

0,00

0,00

309

Kısa Vadeli Diğer İç Mali

3.250.000,00

3.250.000,00

0,00

0,00

320

Bütçe Emanetleri Hesabı

525.269.766,42

525.269.766,42

0,00

0,00

330

Alınan Depozito Ve Teminatlar

31.724.498,46

31.724.498,46

0,00

0,00

333

Emanetler Hesabı

255.354.223,16

255.354.223,16

0,00

0,00

360

Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı

17.188.685,58

17.188.685,58

0,00

0,00

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik

13.021.400,54

13.021.400,54

0,00

0,00

362

Fonlar Veya Diğer Kamu

19.821.496,46

19.821.496,46

0,00

0,00

363

Kamu İdareleri Payları Hesabı

11.873.418,70

11.873.418,70

0,00

0,00

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

5.389.311,67

5.389.311,67

0,00

0,00

380

Gelecek Aylara Ait Gelirler

439.140,00

439.140,00

0,00

0,00

381

Gider Tahakkukları Hesabı

17.999.964,51

17.999.964,51

0,00

0,00

391

Hesaplanan Katma Değer Hesabı

2.125.422,83

2.125.422,83

0,00

0,00

400

Banka Kredileri Hesabı

70.293.841,80

70.293.841,80

0,00

0,00

472

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

9.588.006,67

9.588.006,67

0,00

0,00

481

Gider Tahakkukları Hesabı

17.196.099,56

17.196.099,56

0,00

0,00

500

Net Değer Hesabı

414.352.849,55

414.352.849,55

0,00

0,00

570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet

73.161.777,27

73.161.777,27

0,00

0,00

590

Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu

78.429.736,82

78.429.736,82

0,00

0,00

600

Gelirler Hesabı

467.731.018,30

467.731.018,30

0,00

0,00

630

Giderler Hesabı

378.219.029,08

378.219.029,08

0,00

0,00

690

Faaliyet Sonuçları Hesabı

452.919.843,43

452.919.843,43

0,00

0,00

800

Bütçe Gelirleri Hesabı

356.900.095,97

356.900.095,97

0,00

0,00

805

Gelir Yansıtma Hesabı

356.900.095,97

356.900.095,97

0,00

0,00

810

Bütçe Gelirlerinden Ret Ve

1.197.797,80

1.197.797,80

0,00

0,00

830

Bütçe Giderleri Hesabı

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

835

Gider Yansıtma Hesapları

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

895

Bütçe Uygulama Sonuçları

743.736.763,99

743.736.763,99

0,00

0,00

900

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

579.205.974,80

579.205.974,80

0,00

0,00

901

Bütçe Ödenekleri Hesabı

731.389.226,42

731.389.226,42

0,00

0,00

905

Ödenekli Giderler Hesabı

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

910

Alınan Teminat Mektupları

65.330.035,93

65.330.035,93

0,00

0,00

911

Alınan Teminat Mektupları

65.330.035,93

65.330.035,93

0,00

0,00

914

Verilen Teminat Mektupları

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

915

Verilen Teminat Mektupları

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

920

Gider Taahhütleri Hesabı

575.405.834,18

575.405.834,18

0,00

0,00

921

Gider Taahhütleri Karşılığı

575.405.834,18

575.405.834,18

0,00

0,00

990

Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı

164.912.359,46

164.912.359,46

0,00

0,00

993

Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak

4.363.527,41

4.363.527,41

0,00

0,00

999

Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı

169.275.886,87

169.275.886,87

0,00

0,00

GENEL TOPLAM

12.208.269.739,52

12.208.269.739,52

0,00

0,00

 

Şeklindeki Kesin Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık

(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

BİLANÇO

 

KURUMU :

   

ATAŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLK TARİH :

01/01/2017

 

 

 

 

YIL :

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON TARİH :

31/12/2017

     

AKTİF

 

PASİF

 

2017

 

 

2017

 

 

DÖNEN VARLIKLAR

 

III -

 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

234,543,550.81

 

 

 

 

 

10

HAZIR DEĞERLER

20,312,211.77

 

 

 

 

30

KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR

24,196,664.23

 

 

 

 

 

 

100

KASA HESABI

959.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,946,664.23

 

 

 

 

 

 

102

BANKA HESABI

17,912,186.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

103

VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,250,000.00

 

 

 

 

 

 

109

BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI

2,399,065.45

 

 

 

 

32

FAALİYET BORÇLARI

162,751,195.57

 

 

 

 

 

11

MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR

129,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,751,195.57

 

 

 

 

 

 

117

MENKUL VARLIKLAR HESABI

129,400.00

 

 

 

 

33

EMANET YABANCI KAYNAKLAR

30,841,131.24

 

 

 

 

 

12

FAALİYET ALACAKLARI

77,229,795.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,214,141.82

 

 

 

 

 

 

120

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

846,180.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,626,989.42

 

 

 

 

 

 

121

GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI

72,042,035.23

 

 

 

 

36

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

5,458,373.63

 

 

 

 

 

 

122

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI

3,499,375.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,049,964.00

 

 

 

 

 

 

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

46,424.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,047,274.60

 

 

 

 

 

 

127

DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI

795,779.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,361,135.03

 

 

 

 

 

13

KURUM ALACAKLARI

3,979,087.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

137

TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI

3,979,087.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

14

DİĞER ALACAKLAR

1,195,673.06

 

 

 

 

37

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

3,255,305.00

 

 

 

 

 

 

140

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI

1,195,673.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,255,305.00

 

 

 

 

 

15

STOKLAR

7,815,919.51

 

 

 

 

38

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER

8,040,881.14

 

 

 

 

 

 

150

İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI

7,815,919.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,040,881.14

 

 

 

 

 

16

ÖN ÖDEMELER

1,267,784.42

 

 

 

 

39

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0.00

 

 

 

 

 

 

162

BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI

1,267,784.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

165

MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER

0.00

 

 

 

 

 

 

IV -

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

63,664,332.47

 

 

 

DURAN VARLIKLAR

684,888,021.76

 

 

 

 

40

UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR

48,311,564.72

 

 

 

 

 

22

FAALİYET ALACAKLARI

7,389,805.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,311,564.72

 

 

 

 

 

 

220

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

2,496,850.96

 

 

 

 

47

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

6,332,701.67

 

 

 

 

 

 

222

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI

1,460,116.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,332,701.67

 

 

 

 

 

 

227

DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI

3,432,838.35

 

 

 

 

48

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER

9,020,066.08

 

 

 

 

 

24

MALİ DURAN VARLIKLAR

13,713,904.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,020,066.08

 

 

 

 

 

 

240

MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI

8,463,904.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN

 

V -

 

ÖZKAYNAKLAR

498,610,010.53

 

 

 

 

 

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

663,784,311.90

 

 

 

 

50

NET DEĞER HESABI

349,806,189.62

 

 

 

 

 

 

250

ARAZİ VE ARSALAR HESABI

153,571,069.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349,806,189.62

 

 

 

 

 

 

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI

275,403,924.87

 

 

 

 

57

GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI

73,161,777.27

 

 

 

 

 

 

252

BİNALAR HESABI

194,731,917.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,161,777.27

 

 

 

 

 

 

253

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

8,111,654.67

 

 

 

 

59

DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI

75,642,043.64

 

 

 

 

 

 

254

TAŞITLAR HESABI

9,917,016.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,642,043.64

 

 

 

 

 

 

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

36,088,247.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

54,702,534.72

 

 

Pasif Toplam

796,817,893.81

 

 

 

 

 

 

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

40,663,014.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

HAKLAR HESABI

10,173,979.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264

ÖZEL MALİYETLER HESABI

152,561.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

10,326,540.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

DİĞER DURAN VARLIKLAR

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN

4,271,230.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

4,271,230.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif Toplam

796,817,893.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIM HESAPLAR

 

IX -

 

NAZIM HESAPLAR

452,494,244.06

 

 

 

 

 

90

ÖDENEK HESAPLARI

43,065,201.18

 

 

 

 

90

ÖDENEK HESAPLARI

43,065,201.18

 

 

 

 

 

 

900

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI

43,065,201.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,065,201.18

 

 

 

 

 

91

NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT

59,970,399.13

 

 

 

 

91

NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL

59,970,399.13

 

 

 

 

 

 

910

ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI

50,970,399.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,970,399.13

 

 

 

 

 

 

914

VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI

9,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000,000.00

 

 

 

 

 

92

TAAHHÜT HESAPLARI

182,054,102.74

 

 

 

 

92

TAAHHÜT HESAPLARI

182,054,102.74

 

 

 

 

 

 

920

GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI

182,054,102.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,054,102.74

 

 

 

 

 

99

DİĞER NAZIM HESAPLAR

167,404,541.01

 

 

 

 

99

DİĞER NAZIM HESAPLAR

167,404,541.01

 

 

 

 

 

 

990

KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ

164,912,359.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167,404,541.01

 

 

 

 

 

 

993

Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri

2,492,181.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

1,249,312,137.87

 

 

Genel Toplam

1,249,312,137.87

 

                                                       

 

 

Şeklindeki Bilanço Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

 

 

2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/05/2018 tarihli ve 06 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

11.05.2018 tarihli ve 2018/055 sayılı karar: Ücretsiz Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Ekim 2018 - Eylül 2019 dönemleri arası 1 yıl süreyle verilebilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 10/05/2018 tarihli ve 32/03 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs

MAYIS 2018 MECLİS KARARLARI

07.05.2018 tarihli ve 2018/051 sayılı karar: Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis Divan Kâtip Asil Üyeliğine; Arif KUŞCU (18 oy)’nun yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 07/05/2018 Pazartesi günü yapılan 1’inci Birleşimin 1’inci Oturumunda TEKLİF-KARAR olarak karar verildi.

 

07.05.2018 tarihli ve 2018/052 sayılı karar: Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19/04/2018 tarihli ve 42 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 07/05/2018 Pazartesi günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

09.05.2018 tarihli ve 2018/053 sayılı karar: Ödenek aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/05/2018 tarihli ve 05 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

09.05.2018 tarihli ve 2018/054 sayılı karar:

 

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Ekonomik
Sınıflandırma

Açıklama

Bütçe İle Verilen Ödenek

Ödenen Bütçe Gideri

TL

TL

01

Personel Giderleri

65.690.500,00

49.714.137,19

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

11.687.800,00

7.038.551,34

03

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

278.496.000,00

271.442.323,48

04

Faiz Giderleri

7.150.000,00

9.994.612,45

05

Cari Transferler

7.072.000,00

6.132.527,75

06

Sermaye Giderleri

51.903.700,00

42.667.286,80

09

Yedek Ödenekler

28.000.000,00

0,00

TOPLAM

450.000.000,00

386.989.439,01

 

Şeklindeki Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Gelirin Kodu

Açıklama

Bütçe ile Tahmin Edilen

2017 Yılı Net Tahsilatı

I

TL

TL

01

Vergi Gelirleri

158.403.000,00

148.371.275,30

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

44.605.000,00

19.313.931,26

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

660.000,00

435.227,53

05

Diğer Gelirlerden Alacaklar

131.082.000,00

133.387.229,41

06

Sermaye Gelirleri

115.450.000,00

54.041.863,68

09

Red ve İadeler (-)

-200.000,00

0,00

TOPLAM

450.000.000,00

355.549.527,18

 

Şeklindeki Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODU

AÇIKLAMALAR

ÖNGÖRÜLEN

GERÇEKLEŞEN

I

II

III

IV

1

 

 

 

İÇ BORÇLANMA

0,00

28.900.000,00

1

10

 

 

TÜRK LİRASI TAHVİLLER

0,00

0,00

1

10

00

 

Türk Lirası Tahviller

0,00

0,00

1

10

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

10

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

10

10

 

Bir Yıl Vadeli Türk Lirası Tahviller

0,00

0,00

1

10

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

10

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

10

20

 

iki Yıl Vadeli Türk Lİrası Tahviller

0,00

0,00

1

10

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

10

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

10

30

 

BOŞ

0,00

0,00

1

20

 

 

DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

0,00

0,00

1

20

00

 

Dövize Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

10

 

Bir Yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

11

 

İki yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

20

 

Bir Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

21

 

İki Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller

0,00

0,00

1

20

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

20

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

20

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

20

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

30

 

 

DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER

0,00

0,00

1

30

00

 

Döviz Cinsinden İhraç Edilen Tahviller

0,00

0,00

1

30

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

10

 

ABD Doları Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

1

30

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

11

 

ABD Doları Cinsinden İki Yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

1

30

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

20

 

Euro Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

1

30

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

21

 

Euro Cinsinden İki yıl Vadeli Tahliller

0,00

0,00

1

30

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

30

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

30

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

30

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

40

 

 

TÜRK LİRASI BONOLAR

0,00

0,00

1

40

00

 

Türk Lirası Bonolar

0,00

0,00

1

40

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

40

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

40

10

 

Üç Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar

0,00

0,00

1

40

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

40

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

40

20

 

Altı Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar

0,00

0,00

1

40

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

40

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

40

30

 

BOŞ

0,00

0,00

1

50

 

 

DÖVİZE ENDEKSLİ BONOLAR

0,00

0,00

1

50

00

 

Dövize Endeksli Bonolar

0,00

0,00

1

50

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

10

 

ABD Dolarına Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

11

 

ABD Dolarına Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

20

 

Euroya Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

21

 

Euroya Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

50

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

50

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

50

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

50

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

60

 

 

DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BONOLAR

0,00

0,00

1

60

00

 

Döviz Cinsinden İhraç Edilen Bonolar

0,00

0,00

1

60

00

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

00

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

10

 

ABD Dolarına Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

10

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

10

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

11

 

ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

11

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

11

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

11

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

20

 

Euro Cinsinden Üç Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

20

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

20

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

21

 

Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

1

60

21

1

İhraç

0,00

0,00

1

60

21

2

Ödeme

0,00

0,00

1

60

21

3

Kur Farkı

0,00

0,00

1

60

99

 

BOŞ

0,00

0,00

1

70

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

1

80

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

1

90

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

28.900.000,00

1

90

51

 

İller Bankasından

0,00

0,00

1

90

51

1

Borçlanma

0,00

0,00

1

90

51

2

Ödeme

0,00

0,00

1

90

52

 

Diğer Bankalaradan

0,00

28.900.000,00

1

90

52

1

Borçlanma

0,00

28.900.000,00

1

90

52

2

Ödeme

0,00

0,00

1

90

53

 

Diğer

0,00

0,00

1

90

53

1

Borçlanma

0,00

0,00

1

90

53

2

Ödeme

0,00

0,00

2

 

 

 

DIŞ BORÇLANMA

0,00

0,00

2

10

 

 

UZUN VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

2

10

00

 

Uzun Vadeli Tahviller

0,00

0,00

2

10

00

1

İhraç

0,00

0,00

2

10

00

2

Ödeme

0,00

0,00

2

10

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

10

10

 

ABD Doları Cinsinden Bir yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

2

10

10

1

İhraç

0,00

0,00

2

10

10

2

Ödeme

0,00

0,00

2

10

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

10

20

 

Euro Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller

0,00

0,00

2

10

20

1

İhraç

0,00

0,00

2

10

20

2

Ödeme

0,00

0,00

2

10

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

10

99

 

BOŞ

0,00

0,00

2

20

 

 

KISA VADELİ BONOLAR

0,00

0,00

2

20

00

 

Kısa Vadeli Bonolar

0,00

0,00

2

20

00

1

İhraç

0,00

0,00

2

20

00

2

Ödeme

0,00

0,00

2

20

00

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

20

10

 

ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

2

20

10

1

İhraç

0,00

0,00

2

20

10

2

Ödeme

0,00

0,00

2

20

10

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

20

20

 

Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar

0,00

0,00

2

20

20

1

İhraç

0,00

0,00

2

20

20

2

Ödeme

0,00

0,00

2

20

20

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

20

99

 

BOŞ

0,00

0,00

2

30

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

2

40

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER

0,00

0,00

2

50

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

0,00

2

50

51

 

Yabancı Bankalar

0,00

0,00

2

50

51

1

Borçlanma

0,00

0,00

2

50

51

2

Ödeme

0,00

0,00

2

50

51

3

Kur Farkı

0,00

0,00

2

50

52

 

Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar

0,00

0,00

2

50

52

1

Borçlanma

0,00

0,00

2

50

52

2

Ödeme

0,00

0,00

2

50

52

3

Kur Farkı

0,00

0,00

3

 

 

 

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT ve MENKUL KIYMETLERDEKİ

0,00

0,00

3

10

 

 

KISA VADELİ AVANS

0,00

0,00

3

20

 

 

BANKA HESAPLARI

0,00

0,00

3

20

10

 

Türklirası Cinsinden Banka Hesapları

0,00

0,00

3

20

10

1

Vakıflar Bankası Nakit Mevduat

0,00

0,00

3

20

20

 

Döviz Cinsinden Banka Hesapları

0,00

0,00

3

20

20

1

Banka (EURO) Nakit Mevduat Hesabı

0,00

0,00

3

20

20

2

Banka (DOLAR) Nakit Mevduat Hesabı

0,00

0,00

3

30

 

 

MERKEZ BANKASI HESAPLARI

0,00

0,00

3

30

10

 

HESAP 411

0,00

0,00

3

30

20

 

HESAP 416

0,00

0,00

3

30

30

 

HESAP 85

0,00

0,00

TOPLAM

0,00

28.900.000,00

 

Şeklindeki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

GEÇİCİ MİZAN

Hesap
Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

TL

TL

TL

TL

100

Kasa Hesabı

53.164.621,26

53.163.661,92

959,34

0,00

102

Banka Hesabı

849.935.775,14

832.023.588,16

17.912.186,98

0,00

103

Verilen Çekler Ve Gönderme

832.009.807,87

832.009.807,87

0,00

0,00

108

Diğer Hazır Değerler Hesabı

488.537.625,57

488.537.625,57

0,00

0,00

109

Banka Kredi Kartlarından

76.062.285,41

73.663.219,96

2.399.065,45

0,00

117

Menkul Varlıklar Hesabı

129.400,00

0,00

129.400,00

0,00

120

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

327.051.740,00

297.900.304,45

29.151.435,55

0,00

121

Gelirlerden Takipli Alacaklar

58.942.325,84

16.051.726,16

42.890.599,68

0,00

122

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

9.836.058,39

9.515.616,07

320.442,32

0,00

126

Verilen Depozito Ve Teminatlar

250.849,52

204.424,60

46.424,92

0,00

127

Diğer Faaliyet Alacakları

536.705,61

525.922,98

10.782,63

0,00

137

Takipteki Kurum Alacakları

4.746.935,33

767.847,96

3.979.087,37

0,00

140

Kişilerden Alacaklar Hesabı

3.544.238,89

2.348.565,83

1.195.673,06

0,00

150

İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı

33.797.290,35

25.981.370,84

7.815.919,51

0,00

160

İş Avans Ve Kredileri Hesabı

1.222.470,63

1.222.470,63

0,00

0,00

162

Bütçe Dışı Avans Ve Krediler

4.302.661,52

3.034.877,10

1.267.784,42

0,00

220

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

5.119.910,83

1.776.879,78

3.343.031,05

0,00

222

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

14.127.312,06

9.488.262,18

4.639.049,88

0,00

227

Diğer Faaliyet Alacakları

4.428.733,33

210.897,78

4.217.835,55

0,00

240

Mali Kuruluşlara Yatırılan

8.463.904,20

0,00

8.463.904,20

0,00

241

Mal Ve Hizmet Üreten

5.250.000,00

0,00

5.250.000,00

0,00

250

Arazi Ve Arsalar Hesabı

218.268.805,93

64.697.736,20

153.571.069,73

0,00

251

Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

277.897.576,19

2.493.651,32

275.403.924,87

0,00

252

Binalar Hesabı

217.483.685,74

22.751.767,82

194.731.917,92

0,00

253

Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı

8.642.211,48

530.556,81

8.111.654,67

0,00

254

Taşıtlar Hesabı

9.917.016,94

0,01

9.917.016,93

0,00

255

Demirbaşlar Hesabı

40.994.631,62

4.906.383,80

36.088.247,82

0,00

257

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

892.425,15

55.594.959,87

0,00

54.702.534,72

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar

59.490.201,74

18.827.187,06

40.663.014,68

0,00

260

Haklar Hesabı

10.173.979,48

0,00

10.173.979,48

0,00

264

Özel Maliyetler Hesabı

152.561,01

0,00

152.561,01

0,00

268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

0,00

10.326.540,49

0,00

10.326.540,49

294

Elden Çıkarılacak Stoklar Ve

4.271.230,54

0,00

4.271.230,54

0,00

299

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

744,51

4.271.975,05

0,00

4.271.230,54

300

Banka Kredileri Hesabı

19.541.305,43

41.487.969,66

0,00

21.946.664,23

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar

165.226,00

165.226,00

0,00

0,00

309

Kısa Vadeli Diğer İç Mali

1.000.000,00

3.250.000,00

0,00

2.250.000,00

320

Bütçe Emanetleri Hesabı

362.518.570,85

525.269.766,42

0,00

162.751.195,57

330

Alınan Depozito Ve Teminatlar

9.510.356,64

31.724.498,46

0,00

22.214.141,82

333

Emanetler Hesabı

246.727.233,74

255.354.223,16

0,00

8.626.989,42

360

Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı

15.138.721,58

17.188.685,58

0,00

2.049.964,00

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik

11.974.125,94

13.021.400,54

0,00

1.047.274,60

362

Fonlar Veya Diğer Kamu

17.460.361,43

19.821.496,46

0,00

2.361.135,03

363

Kamu İdareleri Payları Hesabı

11.873.418,70

11.873.418,70

0,00

0,00

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

2.134.006,67

5.389.311,67

0,00

3.255.305,00

380

Gelecek Aylara Ait Gelirler

439.140,00

439.140,00

0,00

0,00

381

Gider Tahakkukları Hesabı

9.959.083,37

17.999.964,51

0,00

8.040.881,14

391

Hesaplanan Katma Değer Hesabı

2.125.422,83

2.125.422,83

0,00

0,00

400

Banka Kredileri Hesabı

21.982.277,08

70.293.841,80

0,00

48.311.564,72

472

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

3.255.305,00

9.588.006,67

0,00

6.332.701,67

481

Gider Tahakkukları Hesabı

8.176.033,48

17.196.099,56

0,00

9.020.066,08

500

Net Değer Hesabı

33.381.415,19

383.187.604,81

0,00

349.806.189,62

570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet

0,00

73.161.777,27

0,00

73.161.777,27

590

Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu

2.787.693,18

78.429.736,82

0,00

75.642.043,64

600

Gelirler Hesabı

14.811.174,87

467.731.018,30

0,00

452.919.843,43

630

Giderler Hesabı

378.219.029,08

941.229,29

377.277.799,79

0,00

690

Faaliyet Sonuçları Hesabı

75.642.043,64

0,00

75.642.043,64

0,00

800

Bütçe Gelirleri Hesabı

152.770,99

356.900.095,97

0,00

356.747.324,98

805

Gelir Yansıtma Hesabı

356.900.095,97

1.350.568,79

355.549.527,18

0,00

810

Bütçe Gelirlerinden Ret Ve

1.197.797,80

0,00

1.197.797,80

0,00

830

Bütçe Giderleri Hesabı

387.001.989,98

12.550,97

386.989.439,01

0,00

835

Gider Yansıtma Hesapları

12.550,97

387.001.989,98

0,00

386.989.439,01

900

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

579.205.974,80

536.140.773,62

43.065.201,18

0,00

901

Bütçe Ödenekleri Hesabı

688.324.025,24

731.389.226,42

0,00

43.065.201,18

905

Ödenekli Giderler Hesabı

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

910

Alınan Teminat Mektupları

65.330.035,93

14.359.636,80

50.970.399,13

0,00

911

Alınan Teminat Mektupları

14.359.636,80

65.330.035,93

0,00

50.970.399,13

914

Verilen Teminat Mektupları

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

915

Verilen Teminat Mektupları

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

920

Gider Taahhütleri Hesabı

575.405.834,18

393.351.731,44

182.054.102,74

0,00

921

Gider Taahhütleri Karşılığı

393.351.731,44

575.405.834,18

0,00

182.054.102,74

990

Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı

164.912.359,46

0,00

164.912.359,46

0,00

993

Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak

4.363.527,41

1.871.345,86

2.492.181,55

0,00

999

Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı

1.871.345,86

169.275.886,87

0,00

167.404.541,01

GENEL TOPLAM

8.506.859.333,59

8.506.859.333,59

2.515.269.051,04

2.515.269.051,04

 

Şeklindeki Geçici Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık

(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

KESİN MİZAN

Hesap
Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Borç Kalanı

Alacak Kalanı

TL

TL

TL

TL

100

Kasa Hesabı

53.164.621,26

53.164.621,26

0,00

0,00

102

Banka Hesabı

849.935.775,14

849.935.775,14

0,00

0,00

103

Verilen Çekler Ve Gönderme

832.009.807,87

832.009.807,87

0,00

0,00

108

Diğer Hazır Değerler Hesabı

488.537.625,57

488.537.625,57

0,00

0,00

109

Banka Kredi Kartlarından

76.062.285,41

76.062.285,41

0,00

0,00

117

Menkul Varlıklar Hesabı

129.400,00

129.400,00

0,00

0,00

120

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

327.897.920,09

327.897.920,09

0,00

0,00

121

Gelirlerden Takipli Alacaklar

88.093.761,39

88.093.761,39

0,00

0,00

122

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

13.014.991,92

13.014.991,92

0,00

0,00

126

Verilen Depozito Ve Teminatlar

250.849,52

250.849,52

0,00

0,00

127

Diğer Faaliyet Alacakları

1.321.702,81

1.321.702,81

0,00

0,00

137

Takipteki Kurum Alacakları

4.746.935,33

4.746.935,33

0,00

0,00

140

Kişilerden Alacaklar Hesabı

3.544.238,89

3.544.238,89

0,00

0,00

150

İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı

33.797.290,35

33.797.290,35

0,00

0,00

160

İş Avans Ve Kredileri Hesabı

1.222.470,63

1.222.470,63

0,00

0,00

162

Bütçe Dışı Avans Ve Krediler

4.302.661,52

4.302.661,52

0,00

0,00

220

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

5.119.910,83

5.119.910,83

0,00

0,00

222

Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli

14.127.312,06

14.127.312,06

0,00

0,00

227

Diğer Faaliyet Alacakları

4.428.733,33

4.428.733,33

0,00

0,00

240

Mali Kuruluşlara Yatırılan

8.463.904,20

8.463.904,20

0,00

0,00

241

Mal Ve Hizmet Üreten

5.250.000,00

5.250.000,00

0,00

0,00

250

Arazi Ve Arsalar Hesabı

218.268.805,93

218.268.805,93

0,00

0,00

251

Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

277.897.576,19

277.897.576,19

0,00

0,00

252

Binalar Hesabı

217.483.685,74

217.483.685,74

0,00

0,00

253

Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı

8.642.211,48

8.642.211,48

0,00

0,00

254

Taşıtlar Hesabı

9.917.016,94

9.917.016,94

0,00

0,00

255

Demirbaşlar Hesabı

40.994.631,62

40.994.631,62

0,00

0,00

257

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

55.594.959,87

55.594.959,87

0,00

0,00

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar

59.490.201,74

59.490.201,74

0,00

0,00

260

Haklar Hesabı

10.173.979,48

10.173.979,48

0,00

0,00

264

Özel Maliyetler Hesabı

152.561,01

152.561,01

0,00

0,00

268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

10.326.540,49

10.326.540,49

0,00

0,00

294

Elden Çıkarılacak Stoklar Ve

4.271.230,54

4.271.230,54

0,00

0,00

299

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (

4.271.975,05

4.271.975,05

0,00

0,00

300

Banka Kredileri Hesabı

41.487.969,66

41.487.969,66

0,00

0,00

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar

165.226,00

165.226,00

0,00

0,00

309

Kısa Vadeli Diğer İç Mali

3.250.000,00

3.250.000,00

0,00

0,00

320

Bütçe Emanetleri Hesabı

525.269.766,42

525.269.766,42

0,00

0,00

330

Alınan Depozito Ve Teminatlar

31.724.498,46

31.724.498,46

0,00

0,00

333

Emanetler Hesabı

255.354.223,16

255.354.223,16

0,00

0,00

360

Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı

17.188.685,58

17.188.685,58

0,00

0,00

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik

13.021.400,54

13.021.400,54

0,00

0,00

362

Fonlar Veya Diğer Kamu

19.821.496,46

19.821.496,46

0,00

0,00

363

Kamu İdareleri Payları Hesabı

11.873.418,70

11.873.418,70

0,00

0,00

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

5.389.311,67

5.389.311,67

0,00

0,00

380

Gelecek Aylara Ait Gelirler

439.140,00

439.140,00

0,00

0,00

381

Gider Tahakkukları Hesabı

17.999.964,51

17.999.964,51

0,00

0,00

391

Hesaplanan Katma Değer Hesabı

2.125.422,83

2.125.422,83

0,00

0,00

400

Banka Kredileri Hesabı

70.293.841,80

70.293.841,80

0,00

0,00

472

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

9.588.006,67

9.588.006,67

0,00

0,00

481

Gider Tahakkukları Hesabı

17.196.099,56

17.196.099,56

0,00

0,00

500

Net Değer Hesabı

414.352.849,55

414.352.849,55

0,00

0,00

570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet

73.161.777,27

73.161.777,27

0,00

0,00

590

Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu

78.429.736,82

78.429.736,82

0,00

0,00

600

Gelirler Hesabı

467.731.018,30

467.731.018,30

0,00

0,00

630

Giderler Hesabı

378.219.029,08

378.219.029,08

0,00

0,00

690

Faaliyet Sonuçları Hesabı

452.919.843,43

452.919.843,43

0,00

0,00

800

Bütçe Gelirleri Hesabı

356.900.095,97

356.900.095,97

0,00

0,00

805

Gelir Yansıtma Hesabı

356.900.095,97

356.900.095,97

0,00

0,00

810

Bütçe Gelirlerinden Ret Ve

1.197.797,80

1.197.797,80

0,00

0,00

830

Bütçe Giderleri Hesabı

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

835

Gider Yansıtma Hesapları

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

895

Bütçe Uygulama Sonuçları

743.736.763,99

743.736.763,99

0,00

0,00

900

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

579.205.974,80

579.205.974,80

0,00

0,00

901

Bütçe Ödenekleri Hesabı

731.389.226,42

731.389.226,42

0,00

0,00

905

Ödenekli Giderler Hesabı

387.001.989,98

387.001.989,98

0,00

0,00

910

Alınan Teminat Mektupları

65.330.035,93

65.330.035,93

0,00

0,00

911

Alınan Teminat Mektupları

65.330.035,93

65.330.035,93

0,00

0,00

914

Verilen Teminat Mektupları

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

915

Verilen Teminat Mektupları

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

920

Gider Taahhütleri Hesabı

575.405.834,18

575.405.834,18

0,00

0,00

921

Gider Taahhütleri Karşılığı

575.405.834,18

575.405.834,18

0,00

0,00

990

Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı

164.912.359,46

164.912.359,46

0,00

0,00

993

Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak

4.363.527,41

4.363.527,41

0,00

0,00

999

Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı

169.275.886,87

169.275.886,87

0,00

0,00

GENEL TOPLAM

12.208.269.739,52

12.208.269.739,52

0,00

0,00

 

Şeklindeki Kesin Mizan Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık

(12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

BİLANÇO

 

KURUMU :

   

ATAŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLK TARİH :

01/01/2017

 

 

 

 

YIL :

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON TARİH :

31/12/2017

     

AKTİF

 

PASİF

 

2017

 

 

2017

 

 

DÖNEN VARLIKLAR

 

III -

 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

234,543,550.81

 

 

 

 

 

10

HAZIR DEĞERLER

20,312,211.77

 

 

 

 

30

KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR

24,196,664.23

 

 

 

 

 

 

100

KASA HESABI

959.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,946,664.23

 

 

 

 

 

 

102

BANKA HESABI

17,912,186.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

103

VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,250,000.00

 

 

 

 

 

 

109

BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI

2,399,065.45

 

 

 

 

32

FAALİYET BORÇLARI

162,751,195.57

 

 

 

 

 

11

MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR

129,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,751,195.57

 

 

 

 

 

 

117

MENKUL VARLIKLAR HESABI

129,400.00

 

 

 

 

33

EMANET YABANCI KAYNAKLAR

30,841,131.24

 

 

 

 

 

12

FAALİYET ALACAKLARI

77,229,795.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,214,141.82

 

 

 

 

 

 

120

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

846,180.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,626,989.42

 

 

 

 

 

 

121

GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI

72,042,035.23

 

 

 

 

36

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

5,458,373.63

 

 

 

 

 

 

122

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI

3,499,375.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,049,964.00

 

 

 

 

 

 

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

46,424.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,047,274.60

 

 

 

 

 

 

127

DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI

795,779.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,361,135.03

 

 

 

 

 

13

KURUM ALACAKLARI

3,979,087.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

137

TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI

3,979,087.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

14

DİĞER ALACAKLAR

1,195,673.06

 

 

 

 

37

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

3,255,305.00

 

 

 

 

 

 

140

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI

1,195,673.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,255,305.00

 

 

 

 

 

15

STOKLAR

7,815,919.51

 

 

 

 

38

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER

8,040,881.14

 

 

 

 

 

 

150

İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI

7,815,919.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,040,881.14

 

 

 

 

 

16

ÖN ÖDEMELER

1,267,784.42

 

 

 

 

39

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0.00

 

 

 

 

 

 

162

BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI

1,267,784.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

165

MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER

0.00

 

 

 

 

 

 

IV -

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

63,664,332.47

 

 

 

DURAN VARLIKLAR

684,888,021.76

 

 

 

 

40

UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR

48,311,564.72

 

 

 

 

 

22

FAALİYET ALACAKLARI

7,389,805.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,311,564.72

 

 

 

 

 

 

220

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

2,496,850.96

 

 

 

 

47

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

6,332,701.67

 

 

 

 

 

 

222

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI

1,460,116.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,332,701.67

 

 

 

 

 

 

227

DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI

3,432,838.35

 

 

 

 

48

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER

9,020,066.08

 

 

 

 

 

24

MALİ DURAN VARLIKLAR

13,713,904.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,020,066.08

 

 

 

 

 

 

240

MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI

8,463,904.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN

 

V -

 

ÖZKAYNAKLAR

498,610,010.53

 

 

 

 

 

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

663,784,311.90

 

 

 

 

50

NET DEĞER HESABI

349,806,189.62

 

 

 

 

 

 

250

ARAZİ VE ARSALAR HESABI

153,571,069.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349,806,189.62

 

 

 

 

 

 

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI

275,403,924.87

 

 

 

 

57

GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI

73,161,777.27

 

 

 

 

 

 

252

BİNALAR HESABI

194,731,917.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,161,777.27

 

 

 

 

 

 

253

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

8,111,654.67

 

 

 

 

59

DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI

75,642,043.64

 

 

 

 

 

 

254

TAŞITLAR HESABI

9,917,016.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,642,043.64

 

 

 

 

 

 

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

36,088,247.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

54,702,534.72

 

 

Pasif Toplam

796,817,893.81

 

 

 

 

 

 

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

40,663,014.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

HAKLAR HESABI

10,173,979.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264

ÖZEL MALİYETLER HESABI

152,561.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

10,326,540.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

DİĞER DURAN VARLIKLAR

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN

4,271,230.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

4,271,230.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif Toplam

796,817,893.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIM HESAPLAR

 

IX -

 

NAZIM HESAPLAR

452,494,244.06

 

 

 

 

 

90

ÖDENEK HESAPLARI

43,065,201.18

 

 

 

 

90

ÖDENEK HESAPLARI

43,065,201.18

 

 

 

 

 

 

900

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI

43,065,201.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,065,201.18

 

 

 

 

 

91

NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT

59,970,399.13

 

 

 

 

91

NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL

59,970,399.13

 

 

 

 

 

 

910

ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI

50,970,399.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,970,399.13

 

 

 

 

 

 

914

VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI

9,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000,000.00

 

 

 

 

 

92

TAAHHÜT HESAPLARI

182,054,102.74

 

 

 

 

92

TAAHHÜT HESAPLARI

182,054,102.74

 

 

 

 

 

 

920

GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI

182,054,102.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,054,102.74

 

 

 

 

 

99

DİĞER NAZIM HESAPLAR

167,404,541.01

 

 

 

 

99

DİĞER NAZIM HESAPLAR

167,404,541.01

 

 

 

 

 

 

990

KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ

164,912,359.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167,404,541.01

 

 

 

 

 

 

993

Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri

2,492,181.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

1,249,312,137.87

 

 

Genel Toplam

1,249,312,137.87

 

                                                       

 

 

Şeklindeki Bilanço Cetveli AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık (12 ret-18 kabul) OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/05/2018 tarihli ve 06 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 09/05/2018 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

2017 Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetveline ulaşmak için tıklayınız.