Meclis Kararları

07.05.2018 tarihli ve 2018/052 sayılı karar

07.05.2018 tarihli ve 2018/052 sayılı karar

07.05.2018 tarihli ve 2018/052 sayılı karar: Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19/04/2018 tarihli ve 42 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 07/05/2018 Pazartesi günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci Oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.