Meclis Kararları

07.05.2018 tarihli ve 2018/051 sayılı karar

07.05.2018 tarihli ve 2018/051 sayılı karar

07.05.2018 tarihli ve 2018/051 sayılı karar: Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis Divan Kâtip Asil Üyeliğine; Arif KUŞCU (18 oy)’nun yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 5’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 07/05/2018 Pazartesi günü yapılan 1’inci Birleşimin 1’inci Oturumunda TEKLİF-KARAR olarak karar verildi.