Meclis Kararları

06.05.2019 tarihli ve 2019/030 sayılı karar

06.05.2019 tarihli ve 2019/030 sayılı karar

06.05.2019 tarihli ve 2019/030 sayılı karar: (III) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi okunarak, teklifin müdürlükten geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 06/05/2019 Pazartesi günü yapılan 1’inci Birleşiminin 1’inci Oturumunda TEKLİF- KARAR olarak OYBİRLİĞİ ile karar verildi.