Meclis Kararları

06.03.2017 tarihli ve 2017/016 sayılı karar

06.03.2017 tarihli ve 2017/016 sayılı karar

06.03.2017 tarihli ve 2017/016 sayılı karar: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 232-233 Pafta, 1963 Ada, 1 Parsel üzerindeki “Kamu Hizmetine Tahsislidir” şerhinin terkinine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi okunarak, teklifin müdürlükten geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 2’nci Seçim Dönemi 3’üncü Toplantı Yılı Mart Ayı Toplantılarının 06/03/2017 Pazartesi günü yapılan 1’inci Birleşiminin 1’inci Oturumunda TEKLİF-KARAR olarak kabulüne AK Parti Grubunun ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.